beskydy výlety

Beskydy Výlety

Nezapomenutelné výlety po Beskydech: Turistický ráj pro dobrodruhy

Popis Beskyd Beskydy jsou pohoří nacházející se na pomezí České republiky a Polska, rozkládající se přes Moravu a Slezsko. Tvoří je hlavně krkonošské flyše a vápence. Oblast je bohatá na horskou flóru a faunu, včetně vzácných druhů rostlin a zvířat. Beskydy nabízí nádherné výhledy na okolní krajinu, malebná...